Hlavné činnosti

  • Poradenstvo a konzultácie  v oblasti technológie čistenia odpadových vôd a prevádzke kanalizácii.
  • Odborná pomoc a technologické poradenstvo pri prevádzke komunálnych a priemyselných čistiarní odpadových vôd (ČOV) .
  • Technonologické poradenstvo  pri nábehu a prevádzke alebo problémovej prevádzke  komunálnych a priemyselných ČOV.
  • Nastavenie parametrov procesu čistenia odpadových vôd, monitoring a prevádzkové merania na ČOV.
  • Vypracovanie štúdií environmentálnych dopadov intenzifikovaných a nových ČOV na životné prostredie.
  • Vypracovanie podkladov a posúdenie návrhov technológie čistenia pre spracovanie projektovej dokumentacie ČOV.
  • Vypracovanie prevádzkovych a manipulačných poriadkov pre ČOV a pre verejné kanalizácie alebo ich časti.
  • Poradenská a odborná pomoc v oblasti výroby, úpravy, dodávky pitnej a úžitkovej vody a prevádzky vodovodov.
Poradenstvo

Poradenstvo

Konzultácie v oblasti technológie čistenia odpadových vôd a prevádzke kanalizácií. Technologické poradenstvo pri prevádzke komunálnych a priemyselných čistiarní odpadových vôd.

Prevádzkové poriadky

Prevádzkové merania 

Nastavenia parametrov procesu čistenia odpadových vôd. Odber vzoriek a posúdenie účinnosti čistiaceho procesu.

Prevádzkové merania

Prevádzkové poriadky

Vypracovanie prevádzkových a manipulačných poriadkov pre čistiarnie odpadových vôd, verejné kanalizácie, úpravne pitnej vody a vodovody.