Poradenstvo

Poradenstvo

Konzultácie v oblasti technológie čistenia odpadových vôd a prevádzke kanalizácií. Technologické poradenstvo pri prevádzke komunálnych a priemyselných čistiarní odpadových vôd.

Prevádzkové poriadky

Prevádzkové merania 

Nastavenia parametrov procesu čistenia odpadových vôd. Odber vzoriek a posúdenie účinnosti čistiaceho procesu.

Prevádzkové merania

Prevádzkové poriadky

Vypracovanie prevádzkových a manipulačných poriadkov pre čistiarnie odpadových vôd, verejné kanalizácie, úpravne pitnej vody a vodovody.